OPEN SIGN streeft ernaar om extra pedagogische middelen te verzamelen en aangepast materiaal voor dove leerlingen te delen dat door externe medewerkers zou kunnen worden verspreid.

Alle instellingen en organisaties, alsook leerkrachten en specialisten die over wetenschappelijke kennis en aangepaste inhoud beschikken, kunnen een externe medewerker van OPEN SIGN worden.

Neem contact met ons op om een exemplaar van het Open Teken Handvest te ontvangen in het Engels, Italiaans, Roemeens, Vlaams, Duits of Frans. 

Het Open Sign team verwelkomt uw vragen!

Volg ons!
Dit project n° 2017-1-FR01-KA201-037433 werd gefinancierd met steun van de Europese Commissie.
Deze publicatie reflecteert enkel de visie van de auteur, de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk gebruik dat daaruit voortvloeit.

© OPEN SIGN 2019  ―  Uw rechten  ―  Sitemap