Recycling book cover image
♻️ Recycling

Visuele en interactieve inhoud om het principe van recyclage te begrijpen.

Hoe en waarom moeten we ons afval recycleren? Ontdek de antwoorden op deze vragen door pedagogische filmpjes, knutselvideos en mini-spelletjes.


😀 Emoties
😀 Emoties
☥ Oud-Egypte
Volg ons!
Dit project n° 2017-1-FR01-KA201-037433 werd gefinancierd met steun van de Europese Commissie.
Deze publicatie reflecteert enkel de visie van de auteur, de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk gebruik dat daaruit voortvloeit.

© OPEN SIGN 2019  ―  Uw rechten  ―  Sitemap