Memory Spel-Egypte

De film toont hoe je zelf een memory spel kan maken. Deze activiteit kan je thuis doen of op school, en helpt kinderen om het nut van recycleren te begrijpen, alsook nieuwe dingen over het Oude Egypte.


Embedded thumbnail for  🖼Picture Frame
🖼Fotokader
Embedded thumbnail for Sugar
Suiker
Embedded thumbnail for Hungry Caterpillar
Rupsje Nooitg…
Volg ons!
Dit project n° 2017-1-FR01-KA201-037433 werd gefinancierd met steun van de Europese Commissie.
Deze publicatie reflecteert enkel de visie van de auteur, de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk gebruik dat daaruit voortvloeit.

© OPEN SIGN 2019  ―  Uw rechten  ―  Sitemap