OPEN SIGN is het resultaat van een Erasmus+ KA2 project voor schoolonderwijs en innovatie. In dit kader streven publieke en private organisaties uit vijf verschillende landen (Frankrijk, België, Duitsland, Roemenië, Italië) ernaar het eerste educatieve inhoudsplatform te creëren dat gewijd is aan dove leerlingen en hun omgeving.

Open Sign wordt gefinancierd door het Franse Nationale Agentschap (2017-1-EN01-KA201-037433).

ACHTERGROND

Een op de 1000 kinderen in de wereld is doof. In Europa proberen bijna 500.000 doven toegang te krijgen tot kennis en een baan te vinden. Deze gemeenschap lijdt aan een gebrek aan inclusie: als gevolg van onvoldoende onderwijs heeft 80% van de doven weinig of geen beheersing van hun officiële taal en hebben ze grote moeite om een baan te vinden (de arbeidsparticipatie is 71% voor mensen met lichte doofheid, 59% voor mensen met matige doofheid en slechts 34% voor mensen met diepe doofheid). Dit toont aan hoe belangrijk het is om vanaf jonge leeftijd een breed scala aan educatieve inhoud aan te bieden, zodat dove en slechthorende kinderen de kans krijgen om kennis op te doen en verantwoordelijke burgers te worden.

Het verstrekken van informatie die geschikt is voor het dove publiek is onvoldoende voor dove volwassenen en bestaat bijna niet voor dove kinderen. Dit voorkomt dat dove mensen toegang krijgen tot inhoud die nog kritischer is op scholen, waar docenten zich geen educatieve inhoud kunnen veroorloven die geschikt is voor hun dove en hardhorende leerlingen.

Bestaand materiaal maakt gebruik van inhoud die te rijk is aan tekst (met zinnen die vaak lang en ingewikkeld zijn om gemakkelijk te begrijpen door dove kinderen die nog geen geschreven taal hebben geleerd) en video's bevatten commentaar en ondertitels. Dit heeft tot gevolg dat veel dove kinderen in het schoolonderwijs worden gedemotiveerd. Dit heeft tot gevolg dat veel dove leerlingen in het schoolonderwijs worden gedemotiveerd.

DOELSTELLINGEN EN STREEFCIJFERS

Het Open Sign project heeft als doel het eerste content platform te ontwikkelen dat aangepast is aan dove kinderen. Deze inhoud is voornamelijk aangepast aan studenten van 7 tot 13 jaar oud. Dit is inderdaad de leeftijdsgroep waar kinderen leren lezen, schrijven en tellen (gemeenschappelijke basis van kennis en vaardigheden) en hun behoeften zijn cruciaal.

Met pedagogische elementen die voor dove kinderen gemakkelijk te begrijpen zijn, willen we de leerkrachten helpen om de interesse van kinderen in het leren op school te ontwikkelen, om dove kinderen open te stellen voor de wereld, om hun nieuwsgierigheid te wekken, om hun kennis te ontwikkelen en om hen de middelen te geven om met hen te communiceren. hun omgeving, met inbegrip van hun familie. Dit zal hen op zijn beurt in staat stellen hun leerprestaties te verbeteren en hun toegang tot abstracte concepten en leespotentieel te vergroten.

Volg ons!
Dit project n° 2017-1-FR01-KA201-037433 werd gefinancierd met steun van de Europese Commissie.
Deze publicatie reflecteert enkel de visie van de auteur, de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk gebruik dat daaruit voortvloeit.

© OPEN SIGN 2019  ―  Uw rechten  ―  Sitemap