Orange and apple in water to demonstrate air properties
Proprietățile aerului

The file corresponds to the movie “Air Properties” and it contains exercises that require: colouring, drawing the contour by joining of the numbers, circling of the objects which can float, numbering the order of making the experiment with the orange and exercises with words and simple sentences.

Fișa corespunde filmului ”Proprietățile aerului” și conține exerciții de colorare, trasare a conturului prin unirea numerelor, identificarea obiectelor care plutesc, numerotarea imaginilor pentru a realiza experimentul din film, exerciții cu cuvinte și propoziții simple


Seasons
Anotimpurile
Fast Tiramisu
Tiramisu rapi...
Fingerprints Animals
Vietăți din a...
Follow us!
Acest proiect nr. 2017-1-FR01-KA201-037433 a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru nicio utilizare a informațiilor conținute în acesta.

© OPEN SIGN 2019  ―  Aspecte legale  ―  Harta Site-ului